Warning: Attempt to read property "permalink" on false in /home/users/hurtownia/public_html/recyklingkabli.pl/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 308

Wykorzystanie architektury korporacyjnej

biznesW XXI wieku chyba nikt nie wyobraża sobie życia i pracy bez komputerów. Komputery stosowane są wszędzie. Ułatwiają pracę, umożliwiają komunikację, dają szansę na współpracę nawet na odległość. Komputeryzacja życia codziennego nie jest już niczym dziwnym. Komputery wkroczyły także w szeregi administracji publicznej, w tym w szeregu różnego typu wydziałów (m.in. ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i inne). Architektura korporacyjna, bo tak możemy nazwać strukturę IT działającą w danym wydziale, umożliwia pracownikom wydziału wypełnianie swoich funkcji i zadań w bardziej konstruktywny, szybszy i profesjonalny sposób. Zaawansowana architektura korporacyjna pozwala na wypełnianie nawet najbardziej zaawansowanych zadań przy zminimalizowaniu czasu, jakie potrzebny jest na ich wykonanie.

Doskonałym przykładem na to, jak architektura korporacyjna wspomaga pewne działania, jest jej wykorzystanie w działaniach zmierzających do ochrony środowiska. Wiadomo, że działania takie wymagają posiadania ogromnej wiedzy, czasem podzielonej między wiele osób. Dobrze zorganizowana architektura korporacyjna umożliwia stały dostęp do tych informacji, niezależnie od tego, gdzie jest osoba zajmująca się tematem. Wymiana informacji o zagrożeniach czy zastosowanych środkach w zakresie ochrony środowiska jest niezbędna, gdyż niejednokrotnie skumulowanie takich działań może prowadzić do katastrofy ekologicznej. Dzięki systemom IT zastosowanym w architekturze korporacyjnej, wymiana takich informacji jest możliwa i skuteczna. Na przykład zgłoszenie o zanieczyszczeniu jeziora wpływające do urzędu miasta automatycznie udostępniane jest policji, straży pożarnej, wydziałowi ochrony środowiska i innym instytucjom, które powinny posiadać takową informację.