Warning: Attempt to read property "permalink" on false in /home/users/hurtownia/public_html/recyklingkabli.pl/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 308

Podstawowe sposoby zgrzewania

zgrzewanieZgrzewanie to rodzaj technologii trwałego łączenia części urządzeń lub konstrukcji wykonanych z metalu lub z tworzyw sztucznych. Polega ono na rozgrzaniu stykających się powierzchni tak, aby przeszły one w stan plastyczny (ciastowaty) i dociśnięciu ich. Uplastycznieniu ulega tylko niewielka objętość na granicy styku.

Najpopularniejszym rodzajem zgrzewania jest zgrzewanie elektryczne. Zgrzewanie elektryczne oporowe prądami wielkiej częstotliwości, w zależności od zastosowanej częstotliwości prądu oraz rodzajów wykonywanych złączy można podzielić na różne sposoby. Zgrzewanie prądami tego rodzaju oparte jest na zjawisku nagrzewania się przewodników elektrycznych umieszczonych w zmiennym polu magnetycznym na skutek powstania w nich prądów wirowych i histerezy magnetycznej (w przypadku materiałów ferromagnetycznych) i dlatego nazywane jest niekiedy zgrzewaniem indukcyjnym. Prądy wielkiej częstotliwości przejawiają dążność do płynięcia w warstwach powierzchniowych metalu (bez względu na to czy są doprowadzone do niego bezpośrednio, czy też wzbudzone w nim przez indukcję elektromagnetyczną), co pozwala na roztopienie powierzchni metalu.

Zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości, jako proces bardzo ekonomiczny, znalazło szerokie zastosowanie, szczególnie przy produkcji rur zgrzewanych.

Zgrzewanie prądem przemiennym o częstotliwości 10004-500 000 Hz Urządzenia do zgrzewania składają się z trzech zasadniczych części: generatora wielkiej częstotliwości (maszynowego lub lampowego), obwodów pośredniczących oraz wzbudnika.

Inne rodzaje zgrzewania to:

 • gorącym powietrzem
 • ogniskowe
 • zgniotowe
 • wybuchowe
 • tarciowe
 • ultradźwiękowe
 • indukcyjne
 • dyfuzyjne
 • zwarciowe
 • iskrowe
 • prądami wielkiej częstotliwości
 • gorącą płytą
 • wibracyjne