Warning: Attempt to read property "permalink" on false in /home/users/hurtownia/public_html/recyklingkabli.pl/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 308

Historia Huty Florian

huty staliHuta Florian to ponad 170 lat wspaniałej historii, tak zakładu przemysłowego, jak i miasta Świętochłowice. Historia Huty Florian wiąże się bowiem nierozerwalnie z rozwojem miasta.

1828

Hrabia Karol Łazarz z Henckel von Donnersmarck rozpoczął budowę Huty Żelaza pod nazwą „Bethlen – Falva”.

1840

Już w tym roku na wyposażeniu huty znajdują się: wielki piec o wydajności 30 Mg surówki tygodniowo, pudlingarnia z walcownią prętów, żeliwniak. Wszystkie urządzenia posiadały napęd parowy.

1853 – 1899

Zakończenie budowy dwóch wielkich pieców o wydajności 60 Mg/dobę, nowa walcownia trio i duo szyn, walcownia mała, walcownia rur, ocynkownia rur, walcownia duża, uruchomienie stalowni martenowskiej z 3 piecami.

1902 – 1929

Uruchomienie wytwórni podków, odlewni żeliwa i odlewni staliwa, walcowni zimnej do produkcji taśm stalowych. Oddanie trzech nowych walcarek z pierwszym na Śląsku napędem elektrycznym. Intensywna modernizacja całej Huty, szczególnie walcowni oraz wielkich pieców.

1936

Przejęcie śląskiego hutnictwa przez Państwo Polskie, spolszczanie nazw wielu hut, w tym przemianowanie Huty „Bethlen – Flava” na Hutę Florian.

1937 – 1944

Intensywna modernizacja walcowni zimnej: zainstalowanie nowych walcarek kwarto typu „Erhard-Sehmer”, duo „Kalmag”, seksto „Schmitz”, nożyc krążkowych do cięcia taśm w atmosferze ochronnej. Rozpoczęcie budowy kolejnego pieca martenowskiego i hali do obróbki cieplnej.

1947 – 1953

Zastąpienie pieców garnkowych węglowych piecami gazowymi w oddziale żarzalni – walcowni zimnej taśm. Uruchomienie maszyny rozlewniczej surówki, przebudowa pieca grzewczego z węglowego na gazowy w zespole III walcowni gorącej, oddanie do eksploatacji walcowni zgniatacz oraz zespołu IV walcowni gorącej (bednarka).

1956 – 1970

Wprowadzenie elektronicznych układów pomiarowych, modernizacja pieców martenowskich, likwidacja hałdy hutniczej, zainstalowanie elektrofiltrów w kotłowni, generalna przebudowa walcowni zimnej taśm, wprowadzenie tlenu dla intensyfikacji procesu wytapiania stali, zastąpienie większości urządzeń pneumatycznych – hydraulicznymi.

1970 – 1976

Komputeryzacja procesu zimnego walcowania taśm, likwidacja wielkiego pieca A, pieca martenowskiego nr 3 i spiekalni rud, wybudowanie nowego wydziału blach powlekanych. Produkcja pierwszych blach ocynkowanych w linii ocynkowania ogniowego i rozpoczęcie produkcji blach ocynkowanych powlekanych emaliami i folią PC.

1977 – 1981

Likwidacja wydziału wielkich pieców, likwidacja wydziału koksowni, likwidacja pieca martenowskiego nr 4.

1983 – 1988

Modernizacja oddziału neutralizacji w walcowni zimnej, uruchomienie produkcji blach ze specjalną powłoką organiczną, przeznaczonych na tablice szkolne. Modernizacja nożyc krążkowych i walcarki W5 w walcowni zimnej taśm, zatrzymanie zespołu III walcowni gorącej.

1990 – 1994

Modernizacja wygładzarki duo i walcarki kwarto W1 w walcowni zimnej taśm (układ automatycznej regulacji grubości AGC, układ statystycznej kontroli produkcji SPC, sterowanie komputerowe). Zatrzymanie pieca martenowskiego nr 2, utworzenie wydziału przetwórstwa i zakończenie I etapu budowy tego wydziału, intensywna modernizacja Huty pod względem ekologicznym.

1995

Otrzymanie certyfikatów Systemu Zapewnienia Jakości wg normy ISO 9002, nadanych przez jednostki certyfikujące PCBC i TÜV CERT.

1996

Zatrzymanie stalowni martenowskiej, zakończenie pracy walcowni zgniatacz oraz I i II zespołu walcowni gorącej, oddanie do użytku ekologicznych komór na odpady hutnicze, otwarcie w całości nowoczesnego Zakładu Przetwórstwa; uruchomienie produkcji dachówki FLORA, profilu elewacyjnego FLORIN typu siding oraz kształtowników zamkniętych.

1997

Rozpoczęcie w Zakładzie Blach Pokrywanych modernizacji linii cynkowania ogniowego. Liczne nagrody za wyroby Huty na imprezach targowych w kraju, 1 listopada 1997r. przekształcenie Huty w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa – Hutę Florian S.A.

1998

Zatrzymanie zespołu IV walcowni gorącej; zakończenie modernizacji linii cynkowania ogniowego w Zakładzie Blach Pokrywanych, zdobycie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w VIII edycji konkursu za blachodachówkę Flora.

1999

Dalsza restrukturyzacja techniczna i zatrudnienia.
Zakończenie likwidacji Walcowni Gorących.

2000

Wydzielenie ze struktury Huty, w postaci spółki „PORADMED” zakładowego ośrodka leczniczo-zabiegowego.

2001

Wydzielenie poza strukturę huty Zakładu Usług i Remontów i utworzenie trzech spółek (FLOR-EL, FLOR-MEDIA, FLOR-SERWIS).
Sponsorowanie sportów amatorskich.

2002

22-siepień Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu spółki Huta Florian SA, która wchodzi w skład holdingu Polskie Huty Stali.
grudzień Zamknięcie Zakładu Taśm Zimnowalcowanych.

2003

1-styczeń Powstanie Koncernu Polskie Huty Stali SA z Huta Florian jako jednym z 4 oddziałów.